Rechtstreekse link: https://searx.atticstudios.be

Gebaseerd op: searx door Adam TauberGithub

Ik kwam dit project tegen op Github nadat ik al even op zoek was naar een zoekmachine met privacy als prioriteit. Searx dekt de lading perfact. I heb nog geen meetbare belasting vastgesteld, het zou eigenlijk zonde zijn om dit niet te hebben draaien!

Ik ben fan van het resultaat, Attic Searx is de standaard zoekmachine op de meeste van mijn toestellen ondertussen en presteert boven verwachting. Om Attic Searx toe te voegen aan browsers kan je volgende link gebruiken: “https://searx.atticstudios.be/search?q=%s” (zonder “quotes”)

Maak er gerust gebruik van, feedback is altijd welkom.

Deze is wat mij betreft redelijk afgewerkt. Ik hou eventuele nieuwe releases in het oog.

Installatie

Ik was maar net Open Source projecten beginnen hosten, maar had al net genoeg Python en nginx door om het aan de praat te krijgen. Het was mijn eerste kennismaking met uwsgi.

Aangezien docker nog steeds een beetje een zwarte doos is, heb ik voor de manuele installatie gekozen. Technisch gezien is dit een Python script dat draait in een virtualenv, waar een service van gemaakt is met uwsgi. De installatie verliep redelijk zoals beschreven.De korte versie:

# Install required packages:
sudo -H apt-get install \
    git build-essential libxslt-dev \
    python-dev python-virtualenv python-babel \
    zlib1g-dev libffi-dev libssl-dev \
    uwsgi uwsgi-plugin-python
# Install searx:
cd /usr/local
sudo -H git clone https://github.com/asciimoo/searx.git
sudo mv searx searx
sudo -H useradd searx -d /usr/local/searx
sudo -H chown searx:searx -R /usr/local/searx
# Install dependencies in a virtualenv:
cd /usr/local/searx
sudo -H -u searx -i
virtualenv searx-ve
. ./searx-env/bin/activate
./manage.sh update_packages
sed -i -e "s/ultrasecretkey/`openssl rand -hex 16`/g" searx/settings.yml
# Edit 'searx/settings.yml' if necessary.
nano searx/settings.yml
exit

# Run as a service with uwsgi
# Create the configuration file searx.ini (cfr below for contents)
sudo nano /etc/uwsgi/apps-available/searx.ini
# Activate the uwsgi application and restart:
cd /etc/uwsgi/apps-enabled
sudo ln -s ../apps-available/searx.ini
sudo systemctl restart uwsgi

De inhoud van searx.ini:

[uwsgi]
# Who will run the code
uid = searx
gid = searx
# disable logging for privacy
disable-logging = true
# Number of workers (usually CPU count)
workers = 4
# The right granted on the created socket
chmod-socket = 666
# Plugin to use and interpretor config
single-interpreter = true
master = true
plugin = python
lazy-apps = true
enable-threads = true
# Module to import
module = searx.webapp
# Support running the module from a webserver subdirectory.
#route-run = fixpathinfo:
# Virtualenv and python path
virtualenv = /usr/local/searx/searx-ve/
pythonpath = /usr/local/searx/
chdir = /usr/local/searx/searx/